"EHBO bij Het Vlaamse Kruis ... en het leven blijft mooi"

Onze afdeling richt jaarlijks EHBO-cursussen in. Deze cursus wordt gegeven door dokters, verpleegkundigen en monitoren van Het Vlaamse Kruis.

Als u zich wil inschrijven voor onze volgende cursus of meer informatie wenst, kan u mailen (opleidingen.brabo@hvk.be) voor meer toelichting.

Zit je in een club, bedrijf of vereniging? Dan kan je ook een EHBO-cursus op maat aanvragen via opleidingen.brabo@hvk.be.

Het pakket is onderverdeeld in 2 modules: basis-EHBO (7 lessen + 1 examenavond) en de vervolgopleiding (8 lessen + 1 examenavond). Na iedere module volgt een korte proef. Als u slaagt in de proef, ontvangt u een getuigschrift. Tijdens de les wordt er steeds een korte pauze voorzien.

De cursus is licht theoretisch (een basiskennis is nodig om inzicht te krijgen in het menselijk lichaam), maar vooral praktisch opgevat. Met simulanten (van VENUS, de simulantenvereniging binnen Het Vlaamse Kruis) worden allerlei situaties nagebootst om u de mogelijkheid te geven bepaalde handelingen toch eens te oefenen. In de cursus worden verschillende zaken belicht:

  • anatomie
  • reanimatie
  • wondverzorging
  • verbandleer
  • vergiftiging
  • breuken
  • slachtofferbenadering en -transport
  • en nog veel, veel meer...

Het inschrijvingsgeld voor deze cursus bedraagt 40 EUR. Hierin is inbegrepen: het verbandmateriaal om mee te oefenen, het afleveren van het getuigschrift EHBO, EHBO-badge (als je dit zou willen) en een verzekering.

Achteraf kan je nog altijd bijscholing blijven volgen om op de hoogte te blijven van de vaak sterk evoluerende technieken. Je kan als stagiair mee naar preventieve hulpposten die we voorzien op evenementen. Dit kan al onder begeleiding tijdens het volgen van de cursus en het is dan ook een aanrader om extra praktijkervaring op te doen.

Zou je graag later doorstromen en meer opleidingen volgen? Dat is absoluut mogelijk! Wij bieden een EHBO-vervolgopleiding, NDLZ-opleiding, EVENT-hulpverlener en nog verschillende ander mogelijke opleidingen aan onze vrijwilligers aan.

Het Vlaamse Kruis vzw stelt als doel om in elke huiskamer een EHBO'er te hebben zitten. De statistieken vertellen ons dat de meeste ongelukken thuis gebeuren.  Een snijwonde, een val,.. het is snel gebeurd.

Intussen blijft de geneeskunde grote vooruitgang boeken, zodat zelfs ernstige verwondingen hersteld kunnen worden. Om dit mogelijk te maken, is het noodzakelijk het slachtoffer onmiddellijk na het ongeluk de correcte Eerste Zorgen toe te dienen. 

Kan jij hierbij helpen?