Inleiding

Het Vlaamse Kruis afdeling Brabo staat sinds 2011 in voor het dringend ziekenvervoer in de regio Zandhoven. Sinds 2016 Eveneens voor de regio Ravels. Een goed opgeleid team van vaste medewerkers met de ondersteuning van een groot team van vrijwilligers zorgen samen met het beste materiaal voor een kwalitatieve zorg in deze regio's.

Voor dringende hulpverlening dient u steeds het nummer 112 te bellen.

 

Facturatie voor 112-ritten 

Een ongeluk komt zelden of nooit alleen. Wanneer u door onze ziekenwagenbemanning wordt vervoerd, mag u zich achteraf aan een factuur verwachten. Maar in tegenstelling tot bij private ziekenwagendiensten die zich richten op besteld vervoer, kunnen onze patiënten steeds rekenen op terugbetaling door alle mutualiteiten.

 

Indien u het nummer 112 belt, krijgt u steeds een erkende 112-dienst ter plaatse die ook door de overheid zo erkend wordt. De bemanning vervoert u naar de dichtstbijzijnde erkende spoedgevallenafdeling. Let op: dit is niet noodzakelijk het ziekenhuis van uw keuze!

 

Tarieven van de dienst 112 zijn vast gelegd bij Ministerieel Besluit en worden jaarlijks geïndexeerd.

Voor 2018 gelden volgende bedragen:

  • Startforfait met hierin inbegrepen de eerste 10 gereden kilometers: €64.37
  • Bijkomend tarief voor km 11 tot en met 20: €6.43/km
  • Bijkomend tarief vanaf de 21e km: €4.92/km

Volgens ditzelfde Ministerieel Besluit moeten de kilometers gerekend worden van standplaats tot standplaats. Met andere woorden: vanop de standplaats tot aan het noodgeval, dan naar de dichtstbijzijnde spoedgevallen en vervolgens terug naar de standplaats. 
Er worden geen extra kosten aangerekend voor linnen, zuurstof of verbandmateriaal. Enkel gebruikte AED-elektrodes mogen worden gefactureerd aan de patiënt, ten bedrage van €61,10. 
De patiënt krijgt enkel een factuur wanneer hij of zij effectief is overgebracht naar spoedgevallen. Bij weigering van vervoer, preventieve tussenkomsten bij vb brand of nutteloze oproepen wordt geen factuur gestuurd. Misbruik van 112-middelen is evenwel strafbaar! 
De factuur krijgt u steeds achteraf per post thuis bezorgd. U hoeft dus nooit voorschotten te betalen op het ogenblik van het vervoer. Met deze factuur kan u zo naar uw mutualiteit gaan voor terugbetaling. 

Bij vragen of opmerkingen over facturen kan u steeds terecht op ons adres facturatie.brabo@hvk.be of per post op 112 Brabo, Smallandlaan 14A, 2660 Hoboken.